Arcibiskupství pražské Městská část Praha 2
Pátek, 19.prosinec 2014

Aktuality

Vánoční bohoslužby u sv. Ludmily

středa 24.12. Štědrý den - 16:30 mše sv. z vigilie Narození Páně pro rodiny s dětmi;

                                       24:00 půlnoční mše sv.

čtvrtek 25.12. Slavnost Narození Páně - 9:00, 11:00, 16:30 - slavnostní mše sv.

pátek 26.12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka - 11:00, 16:30 - mše sv.

sobota 27.12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty - 16:30 - mše sv. s žehnáním vína

neděle 28.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa - 9:00, 11:00, 16:30 - mše sv. s obnovou manželských slibů

pondělí 29.12.-středa 31.12. - 16:30 - mše sv.

čtvrtek 1. ledna 2015 - Slavnost Matky Boží, Panny Marie - 9:00, 11:00, 16:30 - slavnostní mše sv.

pátek 2. ledna - 1. pátek v měsíci, 7:30 - mše sv., po ní celodenní eucharistický výstav, 15:00 - korunka k Božímu milosrdenství, 15:30 - adorace za nová kněžská a řeholní povolání (vedou sestry boromejky); 16:30 mše sv. (hl. celebrant biskup Václav Malý)


Betlém v kostele sv. Ludmily

Svatoludmilský betlém bude zpřístupněn v kapli Božího hrobu v levé zadní části kostela:

Na Štědrý den 24.12.2014 od 17:30 do 18:00

Na Vánoce 25.12. a 26.12. od 12:00 do 16:00.

Na Nový rok 1.1.2015 od 12:00 do 16:00.

27.12.-31.12.2013 a 2.1.-2.2.2014 od 15:30 do 16:30.

Během mší svatých, abychom nebyli rušeni při bohoslužbách, betlém zpřístupněn nebude.


Volby do pastorační rady

V neděli 7. prosince 2014 proběhly volby do pastorační rady farnosti. Volili se čtyři členové PR.

Výsledky:

Marek Benda 22 (hlasů), Patrik Benda 12, Monika Bernolle 29, Dana Havránková 19, Zofia Jeníková 25, Milena Macková 16, Kateřina Pulkrábková 28, Petr Rohan 11, Iva Rosario 25, Marek Svoboda 26, Jan Šimek 33, Jaroslav Velín 24, Karel Vlásak 24.

Do nové Pastorační rady zvoleni byli:

Jan Šimek, Monika Bernolle, Kateřina Pulkrábková a Marek Svoboda.

Všichni s volbou souhlasili. Všem novým členům PR blahopřejeme.

Na základě stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské (ACAP 1/2008 č.j. 0179/2008 ) pastorační radu tvoří:

- farář

- ostatní duchovní trvalé činní ve farnosti na základě pověření biskupem (farní vikář, jáhen)

- po jednom delegatu z řeholních společenství sídlících ve farnosti (u nás jsou to Školské sestry) a jiných církevních zařízení (Arcibiskupské gymnázium);

- 2-6 členů zvolených farním společenstvím (počet určuje farář po dohodě s volební komisí - u nás jsou to čtyři výše jmenované osoby)

- 2-6 členů jmenovaných farářem dle jeho uvážení (tento počet nesmí převýšit počet volených).

Složení celé pastorační rady oznamíme v neděli 5. ledna 2015. PR se ustavuje na dobu 5 let.


Adventní doba

 

Adventní duchovní obnova

Adventní duchovní obnova ohlašovaná na sobotu 20. prosince se konat nebude.
Adventní zpověď se posouvá na pondělí  22.12.2014 od 15:00-16:30 a 17:30-19:00. (Budou zpovídat tři kněží).

Svátost pomazání nemocných

V sobotu 20. prosince při mši sv. v 16:30 se bude udělovat svátost pomazání nemocných, prosíme o jmenovité přihlášky v zákristii do pátku 19. prosince.

V sobotu 20. prosince bude od 15:45 zpovídat ve zpovědní místnosti P. Stanislav přednostně ty, kteří budou přijímat svátost pomazání nemocných. Ostatní farníky prosíme, aby využili ke svátosti smíření pondělí 22.12., kdy bude zpovídat více kněží.

Roráty

V adventu jsou v kostele sv. Ludmily rorátní mše každé úterý (2.12., 9.12., 16.12., 23.12.) a čtvrtek (4.12., 11.12., 18.12.) od 6:10.

Poslední roráty budou na Štědrý den ve středu 24. prosince v 8:00.

Betlémské světlo a Betlémská pošta

Na Vánočních trzích na nám. Míru v sobotu 20.12. od 12:00 hodin budou skauti rozdávat Betlémské světlo, které od roku 1986 cestuje každoročně až z Betléma a dostává se do všech domácnosti v Evropě.

Předání Betlemského světla do rukou kardinála Dominika Duky OP bude v pátek 19. prosince 2014 od 15:00 hod. v katedrále sv. Víta přítomem také primátor hl.m. Prahy, starosta Junáka Josef Výprachtický a další významné osobnosti.

Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemi světa, včetně České republiky. Tak byla založena novodobá vánoční tradice, která letos slaví své dvacáté třetí výročí. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. K nám se Betlémské světlo dostalo po pádu komunistické vlády a v rukou exilových skautů putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.

Další aktivitou, určenou všem Pražanům, bude v sobotu 20. prosince, rovněž na nám. Míru, Betlémská pošta. Ne každý má možnost si odnést domů plamínek Betlémského světla. Ale ve světle jeho plamínku bude mít možnost napsat vánoční přání svým přátelům, rodině a tímto způsobem jim předat trochu Betlémského světla.

Nejen svíčky s Betlémským světlem, ale i vánoční pohledy budou zdarma připraveny pro Pražany a návštěvníky Prahy. Každý i donesený pohled bude opatřen pamětním razítkem Betlémského světla a prostřednictvím České pošty přímo odeslán.


TAIZÉ 2014

Setkání místního přípravného týmu

Setkání se uskuteční v neděli 21.12.2014 od 20:00 hod. v sále na faře (Jugoslávská 27). Zveme všechny dobrovolníky, kteří se chtějí podílet na přípravě programu, který bude probíhat v kostele sv. Ludmily 30.-31.12.2014 a 1.-2.1.2015.


Registrační systém pro varhaníky a žalmisty

Byl zprovozněn nový registrační systém pro varhaníky a žalmisty. Systém generuje rozpis na aktuální a příští měsíc, do kterého se zapisují varhaníci a žalmisté na konkrétní termíny mší sv. a usnadňuje tak komunikaci mezi farností a varhaníky. Do systému se uživatelé přihlašují pod svým uživatelským jménem a heslem, které jim bude přiděleno administrátorem. Varhaníci již svůj účet vytvořený mají. Přihlásit se můžete zde.

Poznámka autora: Systém prozatím není zcela kompletní, postupně bude dokončován.


Mše svaté v mesících září - prosinec 2014

Bohoslužby od září do prosince v kostele sv. Ludmily

pondělí – sobota: 16:30
neděle: 9:00, 11:00 a 16:30

Na 1. pátek v měsíci je dodatečně mše sv. od 7:30, po ní následuje celodenní eucharistický výstav.


Úřední hodiny farní kanceláře u sv. Ludmily (Jugoslávská 27)

pondělí, středa: 9:00–12:00, 13:00–15:00
úterý, čtvrtek: 9:00–12:00

Během letních prázdnin je farní kancelář mimo provoz. Kněze můžete kontaktovat osobně v kostele každodenně před začátkem bohoslužby nebo po ní anebo elektronickou poštou na mailu: pastorace@centrum.cz. 


První pátky

Na první pátek v měsíci je v našem kostele ranní mše svatá od 7:30 a po ní celodenní eucharistický výstav. Odpoledne od 15:00 modlitba korunky k Božímu milosrdenství. Kromě celodenního výstavu je od 15:30 hod. společná adorace, v jejímž vedení se střídají řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. Od 16:30 hod. následuje mše svatá, kterou slouží naši biskupové.

Na první pátek je také možnost přistoupit ke svátosti smíření (od 15:30 do 16:10).

ROZPIS ADORACÍ V ROCE 2014–2015

Termín Řeholní společenství, které vede adoraci (od 15:30) Předsedající při mši sv. v 16:30
5.9.2014 Sestry Ježíšovy-SSJ P. Josef Šedivý O.Cr., velmistr řádu křížovníků
3.10.2014 Školské sestry de N.D. biskup Karel Herbst SDB
7.11.2014 Dcery Božské Lásky-FDC kardinál Dominik Duka OP
 
5.12.2014 bohoslovci - Arcibiskupský seminář biskup Václav Malý
 
2.1.2015 Sestry boromejky biskup Václav Malý 
6.2.2015 Sestry fokolarínky biskup Karel Herbst SDB
6.3.2015 Sestry salesiánky  kardinál Dominik Duka OP
3.4.2015 Velký Pátek - adorace nebude
1.5.2015

Bratři františkáni

Školské sestry

kardinál Dominik Duka OP
5.6.2015 ADCŽM biskup Václav Malý 
3.7.2015 Farnost sv. Ludmily P. Josef Šedivý O.Cr., velmistr řádu křížovníků
7.8.2015 Farnost sv. Ludmily biskup Karel Herbst SDB


 

Gregoriánská schola

Každé pondělí od 17:30 hod. v sále na faře (Jugoslávská 27).


Společenství vysokoškolské mládeže

 


Společenství středoškolské mládeže - Hodina pravdy

 


Výuka náboženství

Výuka náboženství se koná v jezuitské rezidenci u kostela u sv. Ignáce v Ječné ul. spolu s dětmi tamější farnosti. Vyučují katechetky Tereza a Eva.


Katechumenát

Příprava na křest dospělých se koná každé pondělí od 19:00 hod. v sále na faře (Jugoslávská 27).


Příprava na biřmování

Každá druhá středa od 19:00 hod. v sále na faře (Jugoslávská 27). Další setkání bude ve středu 3.12.2014.


Schola

Každé úterý od 19:00 hod. v sále na faře (Jugoslávská 27). Vítání noví zájemci:). 


Společenství mladších manželů

Další setkání v pondělí 29.12.2014 od 20:00 v sále na faře (Jugoslávská 27).

Společenství "středověkých" manželů - SSM

Datum dalšího setkání bude zveřejněno.


Ministrantské schůzky

Každý čtvrtek od 17:15 do 18:00 v kostele (doporučená předchozí účast na mši svaté od 16:30).