Arcibiskupství pražské Městská část Praha 2
Neděle, 29.březen 2015

Aktuality

KVĚTNÁ NEDĚLE

9:00 - MŠE SVATÁ S ŽEHNÁNÍM RATOLESTÍ A PRŮVODEM

11:00 - MŠE SVATÁ S ŽEHNÁNÍM RATOLESTÍ A PRŮVODEM (ZPÍVANÉ PAŠIJE)

16:30 - MŠE SVATÁ S ŽEHNÁNÍM RATOLESTÍ A PRŮVODEM

RATOLESTÍ SI, PROSÍME, PŘINESTE S SEBOU


VELIKONOCE U SV. LUDMILY

ZELENÝ ČTVRTEK - 2. DUBNA 2015 - 16:30 MŠE SVATÁ S OBŘADEM MYTÍ NOHOU; 20:00-22:00 BDĚNÍ V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ;

VELKÝ PÁTEK - 3. DUBNA 2015 - 9:00-15:00 BDĚNÍ V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ; 15:00-15:30 NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ; 16:30-18:00 OBŘADY VELKÉHO PÁTKU; 20:00-21:00 KŘÍŽOVÁ CESTA;

PO CELÝ VELKÝ PÁTEK A BÍLOU SOBOTU PROBÍHÁ SBÍRKA NA SVATOU ZEMI (OZNAČENÁ KASIČKA V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ A U BOŽÍHO HROBU).

BÍLÁ SOBOTA - 4. DUBNA 2015 - 9:00-10:00 RANNÍ CHVÁLY A ZÁVĚREČNÉ OBŘADY KATECHUMENÁTU; 10:00-15:00 BDĚNÍ U BOŽÍHO HROBU; 15:00-15:30 NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ; 20:30-23:00 VELIKONOČNÍ VIGILIE S KŘTY DOSPĚLÝCH;

NEDĚLE ZMRTVYCHVSTÁNÍ PÁNĚ - 5. DUBNA 2015 - 9:00, 11:00 SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ S ŽEHNÁNÍM POKRMŮ; 16:30 SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ;

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ - 6. DUBNA 2015 - 11:00 A 16:30 MŠE SVATÁ


POSTNÍ DOBA U SV. LUDMILY

KŘÍŽOVÁ CESTA

Pobožnost křížové cesty je během postní doby vždy v pátek od 15:45.

 

Mše svaté v mesících leden - červen 2015

Bohoslužby od ledna do června v kostele sv. Ludmily

pondělí – sobota: 16:30
neděle: 9:00, 11:00 a 16:30

 

Úřední hodiny farní kanceláře u sv. Ludmily (Jugoslávská 27)

pondělí, středa: 9:00–12:00, 13:00–15:00
úterý, čtvrtek: 9:00–12:00

Během letních prázdnin je farní kancelář mimo provoz. Kněze můžete kontaktovat osobně v kostele každodenně před začátkem bohoslužby nebo po ní anebo elektronickou poštou na mailu: pastorace@centrum.cz. 


První pátky

Na první pátek v měsíci je ranní mše od 7:30, pak následuje celodenní eucharistický výstav. Od 15:00 hodin zveme na modlitbu korunky k Božímu milosrdenství. Od 15:30 hod. začíná společná adorace za nová kněžská a řeholní povolání, v jejímž vedení se střídají řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. Od 16:30 hod. následuje mše svatá, kterou slouží naši biskupové.

Na první pátek je také možnost přistoupit ke svátosti smíření (od 15:30 do 16:10).

ROZPIS ADORACÍ V ROCE 2014–2015

Termín Řeholní společenství, které vede adoraci (od 15:30) předsedající při mši sv. v 16:30
5.9.2014 Sestry Ježíšovy-SSJ P. Josef Šedivý O.Cr., velmistr řádu křížovníků
3.10.2014 Školské sestry de N.D. biskup Karel Herbst SDB
7.11.2014 Dcery Božské Lásky-FDC kardinál Dominik Duka OP
 
5.12.2014 bohoslovci - Arcibiskupský seminář biskup Václav Malý
 
2.1.2015 Sestry boromejky biskup Václav Malý 
6.2.2015 Sestry fokolarínky biskup Karel Herbst SDB
6.3.2015 Sestry salesiánky  kardinál Dominik Duka OP
3.4.2015 Velký Pátek - adorace nebude
1.5.2015

Bratři františkáni

Školské sestry

kardinál Dominik Duka OP
5.6.2015 ADCŽM biskup Václav Malý 
3.7.2015 Farnost sv. Ludmily P. Josef Šedivý O.Cr., velmistr řádu křížovníků
7.8.2015 Farnost sv. Ludmily biskup Karel Herbst SDB

 


Gregoriánská schola

Každé pondělí od 17:30 hod. v sále na faře (Jugoslávská 27).


Společenství vysokoškolské mládeže

 


Společenství středoškolské mládeže - Hodina pravdy

 


Výuka náboženství

Výuka náboženství se koná v pondělí a úterý v jezuitské rezidenci u kostela u sv. Ignáce v Ječné ul. spolu s dětmi tamější farnosti. Vyučují katechetky Tereza a Eva.


Katechumenát

Příprava na křest dospělých se koná každé úterý od 19:00 hod. v sále na faře (Jugoslávská 27).


Příprava na biřmování

Příprava probíhá každou středu od 19:00 hod. na faře, Jugoslávská 27. Svátost biřmování bude udělovat otec biskup Karel Herbst na slavnost Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 14. května při mši sv. v 16:30.


Schola

Každé úterý od 19:00 hod. v sále na faře (Jugoslávská 27). Vítání noví zájemci:). 


Společenství mladších manželů

Setkání probíhá každé druhé pondělí od 20:00 večer v sále na faře (Jugoslávská 27). Další setkání bude po Velikonocích.

Společenství "středověkých" manželů - SSM

Setkání probíhá každý druhý čtvrtek od 20:00 večer v sále na faře. Další setkání bude po Velikonocích.


Ministrantské schůzky