Arcibiskupství pražské Městská část Praha 2
Pátek, 28.srpen 2015

Aktuality 2015


Náboženství 2015/2016

Ve školním roce 2015/2016 bude probíhat náboženství pro děti na faře v Jugoslávské ulici. Děti budou rozděleny do dvou skupinek podle věku:

  • Mladší děti (začínající + ty, které ještě nechodí k 1. sv. přijímání) - čtvrtek 16.30-17.15
  • Starší děti / Ministranti (děti, které již chodí k 1. sv. přijímají / ministranti) - buď čtvrtek 17.15-18.00 nebo úterý odpoledne po 16.30 dál. Přesný čas a den konání skupinky starších dětí / ministrantů bude upřesnen na začátku září podle zájmu rodičů.

V případě zájmu o přihlášení dítěte se můžete zapsat v sakristii nebo pište na email kacapulk@gmail.com nebo volejte Kateřinu Pulkrábkovou +420 774571954


První pátek v srpnu - adorace za kněžská a řeholní povolání

Na první pátek v srpnu bude v kostele sv. Ludmily od 14:00 hodin eucharistický výstav; od 15:00 modlitba korunky k Božímu milosrdenství, od 15:30 začne adorace za kněžská a řeholní povolání, která bude zakončená v 16:15 slavnostním požehnáním; od 16:30 mši svatou za nová kněžská a řeholní povolání bude celebrovat pomocný pražský biskup Mons. Karel Herbst SDB.


Koncert italského sboru CORO CIVICO MARINO BONI

Italský kulturní institut v Praze a Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily zvou o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 15. srpna 2015 na koncert italského sboru Coro Civico Marino Boni. Koncert se uskuteční v kostele sv. Ludmily na nám. Míru v Praze - Vinohradech, začátek od 19:00 hodin. 

Program koncertu:

  • L. Viadana (1560 - 1627): Exultate Iusti, Missa Veni Creator Spiritus - Kyrie, Missa sine nomina - Gloria, Fili mi Absalon
  • O. Pitoni (1657 - 1743): Cantate Domino
  • G. Caccini (1550 - 1618): Ave Maria
  • A. Vivaldi (1678 - 1741): Magnificat RV 610 - Magnificat, Et misericordia, Fecit potentiam, Deposuit potentes, Suscepit Israel, Sicut locutus, Gloria Patri; Gloria RV 589 - Quoniam tu solus Sanctus, Cum Sancto Spiritu

Varhany - Elisa Lubrano / Dirigent - Marino Cavalca


Mše svaté v měsících leden - červen 2015

pondělí - sobota 16:30
neděle 9:00, 11:00 a 16:30

Mše svaté v měsících červenec - srpen 2015

Bohoslužby o letních prázdninách v kostele sv. Ludmily

pondělí - sobota

16:30
neděle 11:00 a 16:30

Mše svaté v měsících září - prosinec 2015

pondělí - pátek

16:30 a 20:00
sobota 16:30
neděle 9:00, 11:00 a 16:30
 

Úřední hodiny farní kanceláře u sv. Ludmily (Jugoslávská 27)

pondělí, středa: 9:00–12:00, 13:00–15:00
úterý, čtvrtek: 9:00–12:00

Během letních prázdnin je farní kancelář mimo provoz. Kněze můžete kontaktovat osobně v kostele každodenně před začátkem bohoslužby nebo po ní anebo elektronickou poštou na mailu: pastorace@centrum.cz.


První pátky

Každý první pátek v měsíci je od 14:00 hodin eucharistický výstav. Od 15:00 hodin zveme na modlitbu korunky k Božímu milosrdenství. Od 15:30 hod. začíná společná adorace za nová kněžská a řeholní povolání, v jejímž vedení se střídají řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. Od 16:30 hod. následuje mše svatá, kterou slouží naši biskupové.

Na první pátek je také možnost přistoupit ke svátosti smíření (od 15:30 do 16:10).

ROZPIS ADORACÍ V ROCE 2014–2015

Termín Řeholní společenství, které vede adoraci (od 15:30) předsedající při mši sv. v 16:30
5.9.2014 Sestry Ježíšovy-SSJ P. Josef Šedivý O.Cr., velmistr řádu křížovníků
3.10.2014 Školské sestry de N.D. biskup Karel Herbst SDB
7.11.2014 Dcery Božské Lásky-FDC kardinál Dominik Duka OP
 
5.12.2014 bohoslovci - Arcibiskupský seminář biskup Václav Malý
 
2.1.2015 Sestry boromejky biskup Václav Malý 
6.2.2015 Sestry fokolarínky biskup Karel Herbst SDB
6.3.2015 Sestry salesiánky  kardinál Dominik Duka OP
3.4.2015 Velký Pátek - adorace nebude
1.5.2015

Bratři františkáni

Školské sestry

kardinál Dominik Duka OP
5.6.2015 ADCŽM biskup Václav Malý 
3.7.2015 Farnost sv. Ludmily P. Josef Šedivý O.Cr., velmistr řádu křížovníků
7.8.2015 Farnost sv. Ludmily biskup Karel Herbst SDB

Pravidelně v naší farnosti probíhají tyto pastorační aktivity (kromě letních prázdnin):

Gregoriánská schola

Společenství vysokoškolské mládeže

Společenství středoškolské mládeže - Hodina pravdy

Výuka náboženství / Ministrantské schůzky 

Katechumenát

Příprava na biřmování 

Schola 

Společenství mladších manželů 

Společenství seniorů 

Více informací o pravidelných aktivitách a jejich přesný rozpis najdete v rubrice PASTORACE.

Více infromací o akcích naší farnosti - především jednorázových nebo nepravidelných aktivit najdete v rubrice PLÁNOVANÉ AKCE.