Arcibiskupství pražské Městská část Praha 2
Neděle, 01.únor 2015

Aktuality 

FARNÍ PLES

Bude v sobotu 7. února 2015 od 19:00 hodin v kavárně Křesťanského domova mládeže (Francouzská 1). Vstupenky 250,-Kč/osoba si můžete zakoupit v sakristii kostela. V ceně vstupenky je občerstvení, nápoje budou k zakoupení u baru. Hrát bude Anna W Quintet. Dary do tomboly přijímáme v sakristii kostela do neděle 1. února.


Evropské setkání mladých TAIZÉ

Děkujeme celé farnosti sv. Ludmily, všem, kteří jste pomáhali s přípravou a organizací setkaní, všem, kteří jste poskytli dočasný domov poutníkům a všem, kdo jste přispěli finančne nebo občerstvením na pořádání silvestrovského Festivalu národů.

přípravný tým farnosti


Betlém v kostele sv. Ludmily

Svatoludmilský betlém je zpřístupněn v kapli Božího hrobu v levé zadní části kostela do 2.2.2014 od 16:00 do 16:30.

Během mší svatých, abychom nebyli rušeni při bohoslužbách, betlém zpřístupněn nebude.


Složení nové pastorační rady

Na základě stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské (ACAP 1/2008 č.j. 0179/2008 ) pastorační radu tvoří:

  • farář,
  • ostatní duchovní trvalé činní ve farnosti na základě pověření biskupem (farní vikář, jáhen),
  • po jednom delegatu z řeholních společenství sídlících ve farnosti (u nás jsou to Školské sestry) a jiných církevních zařízení,
  • 2-6 členů zvolených farním společenstvím (počet určuje farář po dohodě s volební komisí - u nás jsou to čtyři osoby),
  • 2-6 členů jmenovaných farářem dle jeho uvážení (tento počet nesmí převýšit počet volených).

Pastorační radu farnosti sv. Ludmily v Praze na Vinohradech tvoří:

P. Stanislav Surma O.Praem., administrátor farnosti, P. Zachariáš Kristek, O.Praem., farní vikář; RNDr. Bc Pavel Křížek, trvalý jáhen.

V neděli 7. prosince 2014 proběhly volby do pastorační rady farnosti. Volili se čtyři členové PR.

Do nové pastorační rady zvoleni byli: Jan Šimek, Monika Bernolle, Kateřina Pulkrábková a Marek Svoboda. Všichni s volbou souhlasili.

Dále pastorační radu tvoří členové jmenovaní farářem/administrátorem farnosti: Zofia Jeníková, Iva Rosario, Beatrix Sviezeny, Dana Havránková.

Do pastorační rady patří rovněž, za Školské sestry, S.M. Dolores Richterová.

 PR se ustavuje na dobu 5 let (s účinnosti od 25.1.2015).


Registrační systém pro varhaníky a žalmisty

Byl zprovozněn nový registrační systém pro varhaníky a žalmisty. Systém generuje rozpis na aktuální a příští měsíc, do kterého se zapisují varhaníci a žalmisté na konkrétní termíny mší sv. a usnadňuje tak komunikaci mezi farností a varhaníky. Do systému se uživatelé přihlašují pod svým uživatelským jménem a heslem, které jim bude přiděleno administrátorem. Varhaníci již svůj účet vytvořený mají. Přihlásit se můžete zde.

Poznámka autora: Systém prozatím není zcela kompletní, postupně bude dokončován.


Mše svaté v mesících leden - červen 2015

Bohoslužby od ledna do června v kostele sv. Ludmily

pondělí – sobota: 16:30
neděle: 9:00, 11:00 a 16:30

Na 1. pátek v měsíci je dodatečně mše sv. od 7:30, po ní následuje celodenní eucharistický výstav.


Úřední hodiny farní kanceláře u sv. Ludmily (Jugoslávská 27)

pondělí, středa: 9:00–12:00, 13:00–15:00
úterý, čtvrtek: 9:00–12:00

Během letních prázdnin je farní kancelář mimo provoz. Kněze můžete kontaktovat osobně v kostele každodenně před začátkem bohoslužby nebo po ní anebo elektronickou poštou na mailu: pastorace@centrum.cz. 


První pátky

Na první pátek v měsíci je v našem kostele ranní mše svatá od 7:30 a po ní celodenní eucharistický výstav. Odpoledne od 15:00 modlitba korunky k Božímu milosrdenství. Kromě celodenního výstavu je od 15:30 hod. společná adorace, v jejímž vedení se střídají řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. Od 16:30 hod. následuje mše svatá, kterou slouží naši biskupové.

Na první pátek je také možnost přistoupit ke svátosti smíření (od 15:30 do 16:10).

ROZPIS ADORACÍ V ROCE 2014–2015

Termín Řeholní společenství, které vede adoraci (od 15:30) předsedající při mši sv. v 16:30
5.9.2014 Sestry Ježíšovy-SSJ P. Josef Šedivý O.Cr., velmistr řádu křížovníků
3.10.2014 Školské sestry de N.D. biskup Karel Herbst SDB
7.11.2014 Dcery Božské Lásky-FDC kardinál Dominik Duka OP
 
5.12.2014 bohoslovci - Arcibiskupský seminář biskup Václav Malý
 
2.1.2015 Sestry boromejky biskup Václav Malý 
6.2.2015 Sestry fokolarínky biskup Karel Herbst SDB
6.3.2015 Sestry salesiánky  kardinál Dominik Duka OP
3.4.2015 Velký Pátek - adorace nebude
1.5.2015

Bratři františkáni

Školské sestry

kardinál Dominik Duka OP
5.6.2015 ADCŽM biskup Václav Malý 
3.7.2015 Farnost sv. Ludmily P. Josef Šedivý O.Cr., velmistr řádu křížovníků
7.8.2015 Farnost sv. Ludmily biskup Karel Herbst SDB

 


Gregoriánská schola

Každé pondělí od 17:30 hod. v sále na faře (Jugoslávská 27).


Společenství vysokoškolské mládeže

 


Společenství středoškolské mládeže - Hodina pravdy

 


Výuka náboženství

Výuka náboženství se koná v pondělí a úterý v jezuitské rezidenci u kostela u sv. Ignáce v Ječné ul. spolu s dětmi tamější farnosti. Vyučují katechetky Tereza a Eva.


Katechumenát

Příprava na křest dospělých se koná v Novém roce každé úterý od 19:00 hod. v sále na faře (Jugoslávská 27).


Příprava na biřmování

Další setkání, které mělo být ve středu 4. února 2015 se posouvá na středu 11. února 2015. Od tohoto data bude příprava probíhat každou středu od 19:00 hod. na faře, Jugoslávská 27.


Schola

Každé úterý od 19:00 hod. v sále na faře (Jugoslávská 27). Vítání noví zájemci:). 


Společenství mladších manželů

Setkání probíhá každé druhé pondělí od 20:00 večer v sále na faře (Jugoslávská 27). Další setkání bude 9. února 2015.

Společenství "středověkých" manželů - SSM

Setkání probíhá každý druhý čtvrtek od 20:00 večer v sále na faře. Další setkání bude 29. ledna 2015.


Ministrantské schůzky

Každý čtvrtek od 17:15 do 18:00 v kostele (doporučená předchozí účast na mši svaté od 16:30).