Arcibiskupství pražské Městská část Praha 2
Čtvrtek, 02.červenec 2015

Aktuality 2015

 

Náboženství 2015/2016

Pokud máte zájem o výuku náboženství v příštím školním roce, zapište se do archů v sakristii. Můžete zde napsat i své preference ohledne dne a času konání. V termínu, který bude nejvíce vyhovovat, bude výuka probíhat. Výuka bude probíhat na faře v Jugoslávské ulici. Pro případné dotazy můžete také kontaktovat Kateřinu Pulkrábkovou kacapulk@gmail.com, GSM +420 774571954+420 774571954.


Výročí kněžských svěcení

5. výročí svěcení P. Zachariáše a 10. výročí svěcení P. Christiana

Na slavnost sv. Apoštolů Petra a Pavla, v pondělí 29. června 2015, oslaví P. Zachariáš T. Kristek, O.Praem., farní vikář u sv. Ludmily, 5. výročí kněžského svěcení.
Ve stejný den oslaví P. Christian M. Pšenička, O.Praem., bývalý farní vikář u sv. Ludmily, 10. výročí kněžského svěcení. Od září 2014 působí P. Christian v premonstratské farnosti v Jihlavě.
Oběma vyprošujeme Boží požehnání a ochranu sv. Apoštolských knížat. 


Mše svaté v mesících leden - červen 2015

Bohoslužby od ledna do června v kostele sv. Ludmily

pondělí - sobota: 16:30
neděle: 9:00, 11:00 a 16:30

Mše svaté v mesících červenec - srpen 2015

Bohoslužby o letních prázdninách v kostele sv. Ludmily

pondělí - sobota:

16:30
neděle: 11:00 a 16:30

Mše svaté v mesících září - prosinec 2015

pondělí - pátek:

16:30 a 20:00
sobota 16:30
neděle: 9:00, 11:00 a 16:30
 

Úřední hodiny farní kanceláře u sv. Ludmily (Jugoslávská 27)

pondělí, středa: 9:00–12:00, 13:00–15:00
úterý, čtvrtek: 9:00–12:00

Během letních prázdnin je farní kancelář mimo provoz. Kněze můžete kontaktovat osobně v kostele každodenně před začátkem bohoslužby nebo po ní anebo elektronickou poštou na mailu: pastorace@centrum.cz.


První pátky

Každý první pátek v měsíci je od 14:00 hodin eucharistický výstav. Od 15:00 hodin zveme na modlitbu korunky k Božímu milosrdenství. Od 15:30 hod. začíná společná adorace za nová kněžská a řeholní povolání, v jejímž vedení se střídají řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. Od 16:30 hod. následuje mše svatá, kterou slouží naši biskupové.

Na první pátek je také možnost přistoupit ke svátosti smíření (od 15:30 do 16:10).

ROZPIS ADORACÍ V ROCE 2014–2015

Termín Řeholní společenství, které vede adoraci (od 15:30) předsedající při mši sv. v 16:30
5.9.2014 Sestry Ježíšovy-SSJ P. Josef Šedivý O.Cr., velmistr řádu křížovníků
3.10.2014 Školské sestry de N.D. biskup Karel Herbst SDB
7.11.2014 Dcery Božské Lásky-FDC kardinál Dominik Duka OP
 
5.12.2014 bohoslovci - Arcibiskupský seminář biskup Václav Malý
 
2.1.2015 Sestry boromejky biskup Václav Malý 
6.2.2015 Sestry fokolarínky biskup Karel Herbst SDB
6.3.2015 Sestry salesiánky  kardinál Dominik Duka OP
3.4.2015 Velký Pátek - adorace nebude
1.5.2015

Bratři františkáni

Školské sestry

kardinál Dominik Duka OP
5.6.2015 ADCŽM biskup Václav Malý 
3.7.2015 Farnost sv. Ludmily P. Josef Šedivý O.Cr., velmistr řádu křížovníků
7.8.2015 Farnost sv. Ludmily biskup Karel Herbst SDB

Pravidelně v naší farnosti probíhají tyto pastorační aktivity (kromě letních prázdnin):

Gregoriánská schola

Společenství vysokoškolské mládeže

Společenství středoškolské mládeže - Hodina pravdy

Výuka náboženství 

Katechumenát 

Příprava na biřmování 

Schola 

Společenství mladších manželů 

 

Společenství seniorů 

Ministrantské schůzky 

Více informací o pravidelných aktivitách a jejich přesný rozpis najdete v rubrice PASTORACE.

Více infromací o akcích naší farnosti - především jednorázových nebo nepravidelných aktivit najdete v rubrice PLÁNOVANÉ AKCE.