Arcibiskupství pražské Městská část Praha 2
Sobota, 01.listopad 2014

Aktuality

Personální změny ve farnosti

Na žádost našeho řeholního představeného, strahovského opata, arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka s účinností od 1.9.2014 uvolnil z funkce farního vikáře naší farnosti a  z funkce kaplana Arcibiskupského gymnázia P. Christiana M. Pšeničku.

P. Christian odešel na staro-nové působiště do Jihlavy (kde už působil jako novokněz).

V nedělí 14. září 2014 na svátek Povýšení sv. Kříže vysvětil otec biskup Karel Herbst SDB v našem kostele na trvalého jáhna pana Pavla Křížka. Nový jáhen bude působit v naši farnosti.

Novým farním vikářem byl ustanoven P. Timotej Paval Vácha, O.Praem., který působil ve farnosti Říčany u Prahy.

Všem vyprošujeme Boží požehnání k službě pro církev.


Registrační systém pro varhaníky a žalmisty

Byl zprovozněn nový registrační systém pro varhaníky a žalmisty. Systém generuje rozpis na aktuální a příští měsíc, do kterého se zapisují varhaníci a žalmisté na konkrétní termíny mší sv. a usnadňuje tak komunikaci mezi farností a varhaníky. Do systému se uživatelé přihlašují pod svým uživatelským jménem a heslem, které jim bude přiděleno administrátorem. Varhaníci již svůj účet vytvořený mají. Přihlásit se můžete zde.

Poznámka autora: Systém prozatím není zcela kompletní, postupně bude dokončován.


Mše svaté v mesících září - prosinec 2014

Bohoslužby od září do prosince v kostele sv. Ludmily

pondělí – sobota: 16:30
neděle: 9:00, 11:00 a 16:30

Na 1. pátek v měsíci je dodatečně mše sv. od 7:30, po ní následuje celodenní eucharistický výstav.


Úřední hodiny farní kanceláře u sv. Ludmily (Jugoslávská 27)

pondělí, středa: 9:00–12:00, 13:00–15:00
úterý, čtvrtek: 9:00–12:00

Během letních prázdnin je farní kancelář mimo provoz. Kněze můžete kontaktovat osobně v kostele každodenně před začátkem bohoslužby nebo po ní anebo elektronickou poštou na mailu: pastorace@centrum.cz. 


První pátky

Na první pátek v měsíci je v našem kostele ranní mše svatá od 7:30 a po ní celodenní eucharistický výstav. Odpoledne od 15:00 modlitba korunky k Božímu milosrdenství. Kromě celodenního výstavu je od 15:30 hod. společná adorace, v jejímž vedení se střídají řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. Od 16:30 hod. následuje mše svatá, kterou slouží naši biskupové.

Na první pátek je také možnost přistoupit ke svátosti smíření (od 15:30 do 16:10).

ROZPIS ADORACÍ V ROCE 2014–2015

Termín Řeholní společenství, které vede adoraci (od 15:30) Předsedající při mši sv. v 16:30
5.9.2014 Sestry Ježíšovy-SSJ P. Josef Šedivý O.Cr., velmistr řádu křížovníků
3.10.2014 Školské sestry de N.D. biskup Karel Herbst SDB
7.11.2014 Dcery Božské Lásky-FDC kardinál Dominik Duka OP
 
5.12.2014 bohoslovci - Arcibiskupský seminář biskup Václav Malý
 
2.1.2015 Sestry boromejky biskup Václav Malý 
6.2.2015 Sestry fokolarínky biskup Karel Herbst SDB
6.3.2015 Sestry salesiánky  kardinál Dominik Duka OP
3.4.2015 Velký Pátek - adorace nebude
1.5.2015

Bratři františkáni

Školské sestry

kardinál Dominik Duka OP
5.6.2015 ADCŽM biskup Václav Malý 
3.7.2015 Farnost sv. Ludmily P. Josef Šedivý O.Cr., velmistr řádu křížovníků
7.8.2015 Farnost sv. Ludmily biskup Karel Herbst SDB


 


Společenství vysokoškolské mládeže

Pokračujeme od října 2014.


Společenství středoškolské mládeže - Hodina pravdy

Pokračujeme od  října 2014.


Výuka náboženství

Pokračujeme od pondělí 6. října. Tento rok díky vstřícnosti otců jezuitů se výuka náboženství bude konat u sv. Ignáce na Karlově nám. spolu s dětmi tamější farnosti. Vyučovat budou katechetky Tereza a Eva.

Termíny:

pondělí 16:15-17:15 (nebo pokud bude větší skupinka děti 15:00-16:00) - pro 1. st. ZŠ a eventuálně předškolní děti;

úterý 15:00-16:00 a 16:30-17:30 (zde je možnost zvolit jeden nebo druhý čas výuky) - pro 1. st. ZŠ a eventuálně pro předškolní děti;

úterý 18:30-19:30 - pro 2. st. ZŠ;

čtv 9:30-11:00 - jen pro předškolní děti.


Katechumenát

Začínáme v pondělí 6. října od 19:00 hod. v sále na faře (Jugoslávská 27). Setkávat se budeme vždy v pondělí od 19:00.


Příprava na biřmování

Začínáme od středy 8. října od 19:00 hod. v sále na faře (Jugoslávská 27). Další setkání bude ve středu 22. října.


Společenství seniorů

Pokračujeme od středy 15. října od 9:00 hod. v sále na faře (Jugoslávská 27).


Společenství mladších manželů

Pokračujeme od konce září 2014.

Společenství "středověkých" manželů - SSM

Pokračujeme od konce září 2014.


Ministrantské schůzky

Pokračujeme od 16. října 2014. Každý čtvrtek od 17:15 do 18:00 v kostele (doporučená předchozí účast na mši svaté).