Arcibiskupství pražské Městská část Praha 2
Čtvrtek, 28.květen 2015

Aktuality 2015

PALLADIUM ZEMĚ ČESKÉ

Na poděkování za 70 let života v míru po ukončení 2. světové války a za 25 let obnovené církve po pádu komunismu bude ve dnech 5.5. - 13.5.2015 ve vybraných pražských chrámech, které připomínají české nebe a souvisejí se věrozvěsty Cyrilem a Metodějem, vystaven originál Palladia země české.

Mše svaté:

 • 5.5. úterý 17:30 - katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha - Hradčany
 • 6.5. středa 12:00 - kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha - Karlín
 • 7.5. čtvrtek 16:30 - kostel sv. Ludmily, Praha - Vinohrady
 • 8.5. pátek 18:00 - kostel sv. Václava, Praha - Vršovice
 • 9.5. sobota 17:00 - kostel sv. Vojtěcha, Praha - Libeň
 • 10.5. neděle 9:30 - kostel sv. Prokopa, Praha - Žižkov
 • 11.5. pondělí 18:00 - kostel sv. Anežky České, Praha - Spořilov
 • 12.5. úterý 17:30 - kostel sv. Jana Nepomuckého, Praha - Košíře
 • 13.5. středa 18:00 - kostel Panny Marie před Týnem, Praha - Staré Město

Plánované akce

V rubrice "Plánované akce" najdete aktualizovaný program všech akcí, například informace o zapojení naší farnosti do Noci kostelů a Dnů víry, datum Farního odpoledne nebo informace o Taizé modlitbách


Dny víry

V týdnu od 30.5. do 6.6. 2015 se se v Praze uskuteční ekumenický evangelizační projekt Dny víry 2015, ke kterým se připojí i naše farnost: 

 • SOBOTA 30.5., 13.30 - 16.00 Bible  "tisíciletá pokladnice moudrosti" -  čtení z Markova Evangelia registrovanými lektory
 • SOBOTA 30.5., 9.00 - 16.00 Otevřený kostel pro Vaše přímluvy - možnost napsat a zanechat osobní přímluvu (za uzdravení, smíření, ..), na jejichž úmysl se bude sloužit mše svatá v sobotu 6.6.2015.
 • NEDĚLE 31.5., 20.00 - Modlitba se zpěvy Taizé
 • STŘEDA 3.6. - Vzdělávací program pro školy "Poselství kostelů"
 • SOBOTA 6.6., 16:00  čtení přímluv shromážděných z celého týdneDnů víry
 • SOBOTA 6.6., 16:30 mše svatá obětovaná na úmysly těchto přímluv

Podrobný program a informace o možnostech zapojení najdete v rubrice "Plánované akce"


Mše svaté v mesících leden - červen 2015

Bohoslužby od ledna do června v kostele sv. Ludmily

pondělí - sobota: 16:30
neděle: 9:00, 11:00 a 16:30

Úřední hodiny farní kanceláře u sv. Ludmily (Jugoslávská 27)

pondělí, středa: 9:00–12:00, 13:00–15:00
úterý, čtvrtek: 9:00–12:00

Během letních prázdnin je farní kancelář mimo provoz. Kněze můžete kontaktovat osobně v kostele každodenně před začátkem bohoslužby nebo po ní anebo elektronickou poštou na mailu: pastorace@centrum.cz.


První pátky

Každý první pátek v měsíci je ranní mše od 7:30, pak následuje celodenní eucharistický výstav. Od 15:00 hodin zveme na modlitbu korunky k Božímu milosrdenství. Od 15:30 hod. začíná společná adorace za nová kněžská a řeholní povolání, v jejímž vedení se střídají řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. Od 16:30 hod. následuje mše svatá, kterou slouží naši biskupové.

Na první pátek je také možnost přistoupit ke svátosti smíření (od 15:30 do 16:10).

ROZPIS ADORACÍ V ROCE 2014–2015

Termín Řeholní společenství, které vede adoraci (od 15:30) předsedající při mši sv. v 16:30
5.9.2014 Sestry Ježíšovy-SSJ P. Josef Šedivý O.Cr., velmistr řádu křížovníků
3.10.2014 Školské sestry de N.D. biskup Karel Herbst SDB
7.11.2014 Dcery Božské Lásky-FDC kardinál Dominik Duka OP
 
5.12.2014 bohoslovci - Arcibiskupský seminář biskup Václav Malý
 
2.1.2015 Sestry boromejky biskup Václav Malý 
6.2.2015 Sestry fokolarínky biskup Karel Herbst SDB
6.3.2015 Sestry salesiánky  kardinál Dominik Duka OP
3.4.2015 Velký Pátek - adorace nebude
1.5.2015

Bratři františkáni

Školské sestry

kardinál Dominik Duka OP
5.6.2015 ADCŽM biskup Václav Malý 
3.7.2015 Farnost sv. Ludmily P. Josef Šedivý O.Cr., velmistr řádu křížovníků
7.8.2015 Farnost sv. Ludmily biskup Karel Herbst SDB

Pravidelně v naší farnosti probíhají tyto pastorační aktivity:

Gregoriánská schola - Každé pondělí od 17:30 hod. v sále na faře (Jugoslávská 27).

Společenství vysokoškolské mládeže

Společenství středoškolské mládeže - Hodina pravdy

Výuka náboženství - Koná se v pondělí a v úterý v jezuitské rezidenci u kostela u sv. Ignáce v Ječné ul. spolu s dětmi tamější farnosti. Vyučují katechetky Tereza a Eva.

Katechumenát - Příprava na křest dospělých se koná každé úterý od 19:00 hod. v sále na faře (Jugoslávská 27).

Příprava na biřmování - Příprava probíhá každou středu od 19:00 hod. na faře, Jugoslávská 27. Svátost biřmování bude udělovat otec biskup Karel Herbst na slavnost Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 14. května při mši sv. v 16:30.

Schola - Každé úterý od 19:00 hod. v sále na faře (Jugoslávská 27). Vítáni noví zájemci :-). 

Společenství mladších manželů - Setkání probíhá každé druhé pondělí od 20:00 večer v sále na faře (Jugoslávská 27). Další setkání bude po Velikonocích.

Společenství "středověkých" manželů - SSM - Setkání probíhá každý druhý čtvrtek od 20:00 večer v sále na faře. Další setkání bude po Velikonocích.

Ministrantské schůzky - Probíhají každý čtvrtek po večerní mši svaté.


Více informací o pravidelných aktivitách a jejich přesný rozpis najdete v rubrice PASTORACE.

Více infromací o akcích naší farnosti - především jednorázových nebo nepravidelných aktivit najdete v rubrice PLÁNOVANÉ AKCE.