Arcibiskupství pražské Městská část Praha 2
Sobota, 28.únor 2015

Aktuality 

POSTNÍ DOBA U SV. LUDMILY

POPELEČNÍ STŘEDA

Ve středu 18. února vstoupíme do postní doby. Popeleční středa je dnem přísného postu. Při mši sv. v 16:30 se bude žehnat popel a udělovat popelec. Ke svátosti smíření bude možné přistoupit od 15:45.

KŘÍŽOVÁ CESTA

Pobožnost křížové cesty bude během postní doby vždy v pátek (s výjímkou 1. pátku v březnu) od 15:45.

KATECHUMENI - PŘIJETÍ MEZI ČEKATELE KŘTU

Na 1. postní neděli při mši svaté v 11:00 hodin bude několik katechumenů přijato mezi čekatele křtu. Postní doba je dobou bližší přípravy na přijetí iniciáčních svátosti. Vše vyvrcholí na Bílou sobotu 4. dubna, kdy při velikonoční vigilii přijmou čekatele svátost křtu, biřmování a eucharistie.

KATECHUMENI - SKRUTINIA

Skrutinia katechumenů proběhnou při mši svaté v 11:00 hodin na 3.,4. a 5. nedělí postní, tj. 8.3., 15.3. a 22.3.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA SE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

Postní duchovní obnova bude na faře u sv. Ludmily (Jugoslávská 27) od 9:00 hodin v sobotu 21. března. Rekolekci povede P. Petr Beneš ze sousední farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně.

Odpoledne od 15:00 hodin bude možnost přijmout v kostele svátost smíření. P. Stanislav a P. Zachariáš budou zpovídat od 15:00 do 16:20 a od 17:15 do 18:00.


Mše svaté v mesících leden - červen 2015

Bohoslužby od ledna do června v kostele sv. Ludmily

pondělí – sobota: 16:30
neděle: 9:00, 11:00 a 16:30

Na 1. pátek v měsíci je dodatečně mše sv. od 7:30, po ní následuje celodenní eucharistický výstav.


Úřední hodiny farní kanceláře u sv. Ludmily (Jugoslávská 27)

pondělí, středa: 9:00–12:00, 13:00–15:00
úterý, čtvrtek: 9:00–12:00

Během letních prázdnin je farní kancelář mimo provoz. Kněze můžete kontaktovat osobně v kostele každodenně před začátkem bohoslužby nebo po ní anebo elektronickou poštou na mailu: pastorace@centrum.cz. 


První pátky

Na první pátek v měsíci je v našem kostele ranní mše svatá od 7:30 a po ní celodenní eucharistický výstav. Odpoledne od 15:00 modlitba korunky k Božímu milosrdenství. Kromě celodenního výstavu je od 15:30 hod. společná adorace, v jejímž vedení se střídají řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. Od 16:30 hod. následuje mše svatá, kterou slouží naši biskupové.

Na první pátek je také možnost přistoupit ke svátosti smíření (od 15:30 do 16:10).

ROZPIS ADORACÍ V ROCE 2014–2015

Termín Řeholní společenství, které vede adoraci (od 15:30) předsedající při mši sv. v 16:30
5.9.2014 Sestry Ježíšovy-SSJ P. Josef Šedivý O.Cr., velmistr řádu křížovníků
3.10.2014 Školské sestry de N.D. biskup Karel Herbst SDB
7.11.2014 Dcery Božské Lásky-FDC kardinál Dominik Duka OP
 
5.12.2014 bohoslovci - Arcibiskupský seminář biskup Václav Malý
 
2.1.2015 Sestry boromejky biskup Václav Malý 
6.2.2015 Sestry fokolarínky biskup Karel Herbst SDB
6.3.2015 Sestry salesiánky  kardinál Dominik Duka OP
3.4.2015 Velký Pátek - adorace nebude
1.5.2015

Bratři františkáni

Školské sestry

kardinál Dominik Duka OP
5.6.2015 ADCŽM biskup Václav Malý 
3.7.2015 Farnost sv. Ludmily P. Josef Šedivý O.Cr., velmistr řádu křížovníků
7.8.2015 Farnost sv. Ludmily biskup Karel Herbst SDB

 


Gregoriánská schola

Každé pondělí od 17:30 hod. v sále na faře (Jugoslávská 27).


Společenství vysokoškolské mládeže

 


Společenství středoškolské mládeže - Hodina pravdy

 


Výuka náboženství

Výuka náboženství se koná v pondělí a úterý v jezuitské rezidenci u kostela u sv. Ignáce v Ječné ul. spolu s dětmi tamější farnosti. Vyučují katechetky Tereza a Eva.


Katechumenát

Příprava na křest dospělých se koná každé úterý od 19:00 hod. v sále na faře (Jugoslávská 27).


Příprava na biřmování

Příprava probíhá každou středu od 19:00 hod. na faře, Jugoslávská 27. Svátost biřmování bude udělovat otec biskup Karel Herbst na slavnost Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 14. května při mši sv. v 16:30.


Schola

Každé úterý od 19:00 hod. v sále na faře (Jugoslávská 27). Vítání noví zájemci:). 


Společenství mladších manželů

Setkání probíhá každé druhé pondělí od 20:00 večer v sále na faře (Jugoslávská 27). Další setkání bude 23. února 2015.

Společenství "středověkých" manželů - SSM

Setkání probíhá každý druhý čtvrtek od 20:00 večer v sále na faře. Další setkání bude 5. března 2015.


Ministrantské schůzky

Každý čtvrtek od 17:15 do 18:00 v kostele (doporučená předchozí účast na mši svaté od 16:30).