Arcibiskupství pražské Městská část Praha 2
Pátek, 29.srpen 2014

Aktuality

Registrační systém pro varhaníky a žalmisty

Byl zprovozněn nový registrační systém pro varhaníky a žalmisty. Systém generuje rozpis na aktuální a příští měsíc, do kterého se zapisují varhaníci a žalmisté na konkrétní termíny mší sv. a usnadňuje tak komunikaci mezi farností a varhaníky. Do systému se uživatelé přihlašují pod svým uživatelským jménem a heslem, které jim bude přiděleno administrátorem. Varhaníci již svůj účet vytvořený mají. Přihlásit se můžete zde.

Poznámka autora: Systém prozatím není zcela kompletní, postupně bude dokončován.


Provoz kostela během letních prázdnin

Kostel sv. Ludmily je otevřen během letních prázdnin i mimo bohoslužby:

pondělí – sobota: 9:00–16:00
neděle: 12:00–16:00


Mše svaté během července a srpna 2014

V červenci a srpnu není nedělní mše sv. v 9:00.

pondělí – sobota: 16:30
neděle: 11:00 a 16:30

Na 1. pátek v měsíci je dodatečně mše sv. od 7:30, po ní následuje celodenní eucharistický výstav.


Úřední hodiny farní kanceláře u sv. Ludmily (Jugoslávská 27)

pondělí, středa: 9:00–12:00, 13:00–15:00
úterý, čtvrtek: 9:00–12:00

Od 14. července do konce srpna bude farní kancelář z důvodu dovolených mimo provoz.

Kněze můžete kontaktovat osobně v kostele každodenně před začátkem bohoslužby nebo po ní anebo elektronickou poštou na mailu: pastorace@centrum.cz. 


První pátky

Na první pátek v měsíci je v našem kostele ranní mše svatá od 7:30 a po ní celodenní eucharistický výstav. Odpoledne od 15:00 modlitba korunky k Božímu milosrdenství. Kromě celodenního výstavu je od 15:30 hod. společná adorace, v jejímž vedení se střídají řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. Od 16:30 hod. následuje mše svatá, kterou slouží naši biskupové.

Na první pátek je také možnost přistoupit ke svátosti smíření (od 15:30 do 16:10).

ROZPIS ADORACÍ V ROCE 2013–2014

Termín Řeholní společenství, které vede adoraci (od 15:30) Předsedající při mši sv. v 16:30
6.9.2013 Sestry Ježíšovy-SSJ Mons. Michael Slavík, generální vikář 
4.10.2013 Školské sestry de N.D. biskup Václav Malý 
1.11.2013 Dcery Božské Lásky-FDC kardinál Miloslav Vlk
 
6.12.2013 bohoslovci - Arcibiskupský seminář biskup Karel Herbst SDB
 
3.1.2014 Sestry boromejky biskup Václav Malý 
7.2.2014 Sestry fokolarínky biskup Karel Herbst SDB
7.3.2014 Sestry salesiánky  biskup Karel Herbst SDB
4.4.2014 Školské sestry sv. Františka biskup Václav Malý 
2.5.2014 Bratři františkáni biskup Karel Herbst SDB
6.6.2014 ADCŽM kardinál Dominik Duka OP 
4.7.2014 Farnost sv. Ludmily P.Stanislav Surma O.Praem.
1.8.2014 Farnost sv. Ludmily P.Stanislav Surma O.Praem.


 


Společenství vysokoškolské mládeže

Pokračujeme od října 2014.


Společenství středoškolské mládeže - Hodina pravdy

Pokračujeme od září 2014.


Výuka náboženství

Pokračujeme od září 2014.


Katechumenát

Pokračujeme od září 2014, vždy v pondělí od 19:00.


Příprava na biřmování

Pokračujeme od října 2014.


Společenství seniorů

Pokračujeme od září 2014.


Společenství mladších manželů

Pokračujeme od září 2014.

Společenství "středověkých" manželů - SSM

Pokračujeme od září 2014.


Ministrantské schůzky

Pokračujeme od září 2014. Každý čtvrtek od 17:15 do 18:00 v kostele (doporučená předchozí účast na mši svaté).