Arcibiskupství pražské Městská část Praha 2
Středa, 07.říjen 2015

Aktuality 2015

Modlitba růžence v říjnu

Modlitba růžence bude každý den po večerní mši svaté (všední den od cca 17:15, neděle od cca 17:30).


Pravidelné pastorační aktivity

Pastorační aktivity (náboženství, příprava na biřmování, příprava na křest, schola aj.) budou probíhat od 1. října 2015. Pravidelný rozpis pro školní rok 2015/2016 najdete v rubrice PASTORACE.

Pozvánky na jednorázové farní aktivity na podzim 2015 a jejich popis (farní den deskových her, rekolekce, mikulášská, výroba adv. věnců apod.) najdete v rubrice PLÁNOVANÉ AKCE.


Náboženství 2015/2016

Výuka náboženství ve školním roce 2015/2016 bude probíhat od října:

  • Mladší školní děti - čtvrtek 16.30 - 17.15  na faře v Jugoslávské ulici. Vyučuje P. Stanislav.

  • Starší školní děti - úterý 16.30 - 17.15 na faře v Jugoslávské ulici. Pokud počet zájemců bude menší než pět osob, náboženství se konat nebude a v tomto případě doporučujeme přihlásit se na výuku v okolních farnostech, kde je větší počet děti.
  • Ministranti - úterý, mše sv. + 17.15-18.00 ministranská schůzka - P. Zachariáš

Mše svaté v měsících leden - červen 2015

pondělí - sobota 16:30
neděle 9:00, 11:00 a 16:30

Mše svaté v měsících červenec - srpen 2015

Bohoslužby o letních prázdninách v kostele sv. Ludmily

pondělí - sobota 16:30
neděle 11:00 a 16:30

Mše svaté v měsících září - prosinec 2015

pondělí - sobota 16:30
neděle 9:00, 11:00 a 16:30
 

Úřední hodiny farní kanceláře u sv. Ludmily (Jugoslávská 27)

pondělí, středa,

9:00–12:00, 13:00-15:00

úterý, čtvrtek

9:00-12:00

Pokud chystáte se navštívit farní kancelář, prosíme o dřívější telefonický kontakt nebo domluvu schůzky na konkrétní termín, může nastat situace, že z důvodu jiných pastoračních povinnosti (pohřeb, zaopatřování nemocných) ve farní kanceláři nebudeme.

Během letních prázdnin je farní kancelář mimo provoz. Kněze můžete kontaktovat osobně v kostele každodenně před začátkem bohoslužby nebo po ní anebo elektronickou poštou na mailu: pastorace@centrum.cz.


První pátky

Každý první pátek v měsíci je od 14:00 hodin eucharistický výstav. Od 15:00 hodin zveme na modlitbu korunky k Božímu milosrdenství. Od 15:30 hod. začíná společná adorace za nová kněžská a řeholní povolání, v jejímž vedení se střídají řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. Od 16:30 hod. následuje mše svatá, kterou slouží naši biskupové.

Na první pátek je také možnost přistoupit ke svátosti smíření (od 15:30 do 16:10).

ROZPIS ADORACÍ V ROCE 2015–2016

Termín Řeholní společenství, které vede adoraci (od 15:30) předsedající při mši sv. v 16:30
4.9.2015 Sestry Ježíšovy - SSJ P. Stanislav B. Surma O.Praem.
2.10.2015 Dcery Božské Lásky - FDC kardinál Dominik Duka OP
6.11.2015 Bratři kapucíni biskup Karel Herbst SDB
 
4.12.2015 bohoslovci - Arcibiskupský seminář biskup Karel Herbst SDB
 
1.1.2016 adorace nebude  
5.2.2016 ADCŽM biskup Karel Herbst SDB
4.3.2016 Sestry salesiánky  biskup Václav Malý
1.4.2016 Školské sestry sv. Františka a bratři františkáni biskup Václav Malý
6.5.2016 Sestry boromejky kardinál Dominik Duka OP
3.6.2016 Sestry fokolarínky kardinál Dominik Duka OP
1.7.2016 Farnost sv. Ludmily biskup Karel Herbst SDB
5.8.2015 Farnost sv. Ludmily P. Stanislav B. Surma O.Praem.

Pravidelně v naší farnosti probíhají tyto pastorační aktivity (kromě letních prázdnin):

Gregoriánská schola

pondělí od 17:30 - malý sál na faře v Jugoslávské 27

Výuka náboženství

úterý od 16:30 do 17:15 - starší děti - velký sál na faře v Jugoslávské 27

čtvrtek od 16:30 do 17:15 - mladší děti - velký sál na faře v Jugoslávské 27 (Pokud počet zájemců bude menší než pět osob, náboženství se konat nebude a v tomto případě doporučujeme přihlásit se na výuku v okolních farnostech, kde je větší počet děti.

Ministrantské schůzky

úterý 16:30-17:15 (mše), 17:15-18:00 (schůzka+náboženství) - kostel sv. Ludmily

Katechumenát

středa od 19:00 - fara v Jugoslávské 27, první setkání 7.10.

Příprava na biřmování

V tomto školním roce příprava na biřmování se konat nebude, nikdo se nepřihlásil a na první ohlášené setkání v pondělí 5.10. rovněž nedorazil nikdo.

Schola

úterý od 19:00 - velký sál na faře v Jugoslávské 27

Společenství manželů

bude upřesněno

Společenství seniorů

bude upřesněno


Více informací o pravidelných aktivitách a jejich přesný rozpis najdete v rubrice PASTORACE.

Více infromací o akcích naší farnosti - především jednorázových nebo nepravidelných aktivit najdete v rubrice PLÁNOVANÉ AKCE.